посетител:   демокрит-новини- земя - земята  
 
 
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
земята
  човек
  космос
  биосфера
  земя
    -земята
    -водата
    -въздуха
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас
Фестивал ЧУДЕСА 2007затвори
13.12.2007

Демокрит: Това е вторият материал от последния брой на сп. НАУКА, от който ще добиете ясна представа за подвизите ни като бодри пост-тоталитарни септемврийчета:


Фестивал "ЧУДЕСА 2007"

 

Гл. ас. д-р Лидия Гълъбова,
председател на Комисията за работа
с млади учени към СУБ,

Ивайло Славов,
Форум Демокрит


  WONDERS - Welcome to Observations, News and Demonstrations of European Research and Science

От 26 до 29 септември 2007 г.
ученици,
студенти,
учени
и ценители на науката имаха удоволствието да научат нещо повече за
ЧУДЕСАТА на науката”.

Всъщност, зад превода на интригуващия акроним от английски език „WONDERS” („ЧУДЕСА”) се крие един съвсем сериозен призив от инициаторите на проекта „Европейската асоциация за събития, свързани с науката” ( European Science Communication Events Association – EUSCEA. СУБ и Форум Демокрит са членове на EUSCEA от 2007 г. (бел. ред.), а именно “Welcome to Observations, News & Demonstrations of European Research and Science” („Добре дошли на наблюденията, новините и демонстрациите на Европейските изследвания и наука”).

СУБ и Форум Демокрит са членове на EUSCEA от 2007

Интересно е решението чрез т.нар. “Въртележка на науката” ("Carousel of Science") да се направи обмен на ротационен принцип между 31 събития за популяризиране и комуникация на наука в цяла Европа. Тази година България за пръв път се присъедини към тези събития.

ЧУДЕСА” е първата съвместна Европейска инициатива за събития, свързани с популяризирането на наука - опит да се обединят съвместните усилия не само на различни европейски страни, но и на различни по рода си организации, които работят активно за популяризиране на науката сред широката общественост. Този проект е резултат от усилията на Европейската комисия, насочени към засилване на връзката между науката и обществото. Чрез него се цели да се покаже
красивата,
любопитната,
търсещата
и чудесна страна на науката.

Специфичното за „ЧУДЕСА 2007” беше фактът, че тази година инициативата е посветена на биологията и по-специално на 300 г. от рождението на известния биолог Карл Линей, чийто живот и дейност бяха представени от Тихомир Стефанов при официалното откриване на Седмицата на науката 2007 в Националния природонаучен музей към БАН.

Със съдействието на Шведското посолство в
Националния политехнически музей беше излъчен изключително интересен филм за експедицията на Карл Линей. Наред с това по време на Седмицата на науката в гр. София и с. Байкал ( Плевенска област ) проф. Матс Олсон от Университета Упсала разкри значението на феромоните в презентацията си: „Открий своя партньор по мириса”, придружени с тестове в т.нар. „шатра на ароматите”.

Наред с изключително атрактивния и забавен характер на събитията, свързани с популяризирането на науктата беше представен и техния образователен елемент.

В рамките на проекта „ЧУДЕСА 2007” на 26 и 27 септември 2007 г. за първи път в България бяха проведени две игрови дискусионни сесии “TALK”/„Decide” ( „Реши” ) с темата за глобалното затопляне и промените в климата.

Това бе и световния дебют на тази тема – с учениците на г-жа Стефка Китанова от 164-та гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес” и с учениците от Първа английска езикова гимназия под ръководството на г-жа Валя Милчина.

Всяка игра или сесия Decide е на определена научна тема от широка обществена значимост. Методиката позволява Decide да се играе от хора от всякакви възрастови, социални, етнически и религиозни групи. Предвиден е и модератор със съвсем ограничени функции и при играчи-ученици тази роля се поема от техен учител, който обяснява правилата на играта, следи за спазването им и във втората фаза, може да „подбутне” дискусията, ако тя изгуби скорост.

...глобалното затопляне и промените в климата...

С играта се цели по-добра и пълна информираност по разработените научни теми от обществена значимост. И в добавка към това имаме практическа тренировка по правене на
информиран избор.

Играта се провежда в три етапа с 4 до 8 участника.
Първият етап е информационен - всеки от участниците се запознава с темата (в повечето случаи се касае за непозната информация) и избират тези отговори, които най-пълно отговарят на тяхното себе- и светоусещане. Това е ключът към ангажираност и изграждане на активна гражданска позиция по темата.
Вторият етап е дискусионен . Играчите обсъждат фактите и проблемите от първия кръг и водят дебати със съждения и аргументи по няколко основни групи въпроси.
Третият етап е изработването на обща групова позиция по проблема - т.е. изисква се в най-голяма степен участниците да работят в екип. Това е фазата на толерантността и убеждаването. Участниците трябва да се обединят около една обща позиция и да я подкрепят с фактите и дебатите от предишните кръгове.

Който и да ви говори лошо за днешните деца и тинейджъри, не му вярвайте. Децата в двете гимназии са интелигентни, което би следвало да се очаква. Оптимистично е проявеното отношение към темата, сериозните и аргументирани дискусии и отговорното подхождане към формирането на обща позиция във финалната фаза. Доказателство за това са крайните изработени позиции.

Испанците” решиха, че са нужни мерките, описани в две от позициите – да се предлагат финансови облекчения за използване на материали, методи и технологии, които намаляват емисиите на парникови газове и „ Ефективно планиране на действия, правила /разпоредби и международни споразумения за постигане на „въглеродна неутралност” за колкото е възможно повече дейности, което да даде резултат към 2015 г. ”

Англичаните” харесаха първата позиция, но със следното важно според тях допълнение – повече информация по въпроса и организиране и провеждане от правителството на широка разяснителна кампания.

...и то не поради модата да си 'зелен', а поради сериозно вътрешно убеждение...

Най-добрият резултат от двете игри у нас е, че учениците имаха гражданска позиция по повдигнатите въпроси. Отговаряха с готовност за промяна в поведението си по отношение на отпадъците, в отношението си и то не поради модата да сизелен”, а поради сериозно вътрешно убеждение.

Поразително е, че една игра дава доста добри резултати. В международен мащаб данните от тези игрови допитвания сочат доста разумни граждански позиции и сериозна обществена ангажираност на обикновените хора по света.

Decide представлява всъщност един своеобразен обществен научен барометър. В
сайта на играта
e видно, какво мисли Европа като цяло и по отделни нации по даден проблем. В този смисъл една от основните цели на играта е да очертае, представителна за отделни страни или региони, картина на мненията по дадени научни въпроси, които вълнуват все повече обикновените хора.

На всеки от нас може да се наложи да даде отговор на един или повече от тези въпроси в даден момент от живота си. И не само да отговори, но и да вземе, може би, съдбоносно решение. В такива моменти науката нахлува в личния ни свят и от нашите научни познания - или поне информираност - зависи нашият избор.

С оглед на драстичното изоставане на ЕС в подготовката на научни и инженерни кадри спрямо САЩ, Китай и Индия, игри от този тип спомагат за превръщането на науката от
нещо
ужасно ” в нещо
интересно,
приятно
и забавно.
Чрез по-позитивното възприемане на науката се цели повече млади хора да я изберат за своя бъдеща професионална реализация.

Не на последно място целта е и да се забавляваме, научавайки нещо. Напълно в унисон с „поредната повеля” за учене през целия живот.

Сесиите бяха проведени. За съжаление, трябва да отбележим, че на въпроса:
„Бихте ли се занимавали с наука?”, малкото ученици, които отговориха с „ДА”, бяха категорични, че няма да се занимават с науката в България...

В последния ден от „Седмицата на науката в България”, първата група професионални комуникатори на наука – финалистите от проведения в началото на тази година конкурс „Fame Lab” – бяха подготвили специална изненада – 5 минутни демонстрации от различни науки под надслов „Науката в приказките”, които представиха в Националния политехнически музей.

Събитието породи такъв интерес, че програмният координатор на Шведската асоциация за популяризиране на наука
Vetenskaps festivalen”, Джени Йохансон сподели, че „ще открадне” идеята на нашите млади комуникатори и ще пренесе българския опит в Швеция.

Добър финал и признание за
възможностите,
ентусиазма
и безкрайната любов към науката на българските млади учени!

Фестивал ЧУДЕСА 2007

 

Автор: Лидия Гълъбова, Ивайло Славовзатвори

Нощ на учените 2009 Star Night
25.09.2009
Нощ на учените 2009 Star Night...Нощта на 25.09. за пета поредна година в Европа е на учени, но и на младите, за които сега тя е само магия
Автор: Демокритоще

Гледайте днес: Нощта на прилепите във Водната кула
25.09.2009
Нощта на прилепите във Водната кула!..."Ева Бехщайн" е театрална инсталация с научно-популярен фокус, която разказва за живота и обществото на една забележителна прилепка от вида Myotis bechsteinii
Автор: Демокрит&36 маймуниоще

CaféSci: ...и краят на света през 2012 г.
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...В Нощта на учените на 25.09. в София астрономът Валери Голев ще разсее с телескоп псевдонаучните ни кошмари
Автор: Демокритоще

Зеления: Прабаба ми е fat-алната жена
25.11.2008
...Прабаба ми е fat-алната жена...Никотиновият рецептор е на 3 млрд.?; Защо 'Хем сърби, хем боли'?; Жени по подразбиране; Да направим мозък от зъб
Автор: Green Democritоще

Зеления: Прекрачваме границата човек - машина до 2050 г.
23.09.2008
Днешните роботи могат се намират в заводите, където извършват повтарящи се еднотипни действия. За да са помощници на човека и в бита му, те трябва да се движат из претрупаните с вещи, мебели и пр. човешки обиталища, но не като слон в стъкларски магазин...Леденият човек Йоци наистина бил пастир; Нов материал прави автомобилите по-ефективни; Учени ловят ракови клетки с магнит
Автор: Green Democritоще

Чудесата на науката в село Байкал
14.12.2007
Тишо разяснява връзката между Глобалното затопляне и жабите...Ето и каква представа бяха придобили шведските гости след това пътешествие - вярна или невярна: че училищата в България са най-хубавите в света, децата и учениците са любознателни и жадни за наука, представена по подходящия начин
Автор: Петър Дойновоще

БеГраф: Физикът и тиквите
09.11.2007
Да отъркаляме безпросветността...Филмът на Ал Гор за климата е с научни грешки; Учени откриха тайната на глобалното затопляне; Защо през есента някои листа стават червени, а други жълти?; При кацането на Луната американските астронавти са открили руини с изкуствен произход
Автор: Green Democritоще

Зеления: Топ 5 митове за ученички и математички
20.09.2007
...Обикновеният зрител е добър кинокритик...Учени: Обикновеният зрител е добър кинокритик; Симулираха преживяване извън тялото; Жените обичат розово, мъжете - зелено, а всички
Автор: Green Democritоще

CafeSci на запис: Възобновяеми енергийни източници и...
13.09.2007
Cafe ScientifiqueСвалете си пълния запис на презентацията на Тони Бук. Той твърди, че нито вятърът, нито водата предлагат решението
Автор: Демокритоще

БеГраф: Eвропа изпитва професорите ни
26.10.2006
...Засега само двама наши учени са издържали теста...Правят лифт до Перперикон; Преподавател сравни Буш с Хитлер; Учени от БАН правят 'космически' матрак
Автор: BG медииоще

Зеления: Блогъри се обединяват за освобождаване на медиците
26.09.2006
Когато я гледате право в очите, жената от картината ви се усмихва все така загадъчно, но отместите ли поглед от тях - лицето и внезапно помръква...Защо Мона Лиза мени усмивката си?; Разкопките на пирамидите в Босна подкрепени от Египет; Тъмната енергия и тъмната материя
Автор: Зелен Демокритоще


 Следващите 12 новини

Copyright ©2004 Демокрит всички права запазени
(ползването на информация от сайта на Демокрит
се разрешава единствено с изричното упоменаване на democrit.com
като източник на информация)

 
Главна страница