посетител:   демокрит-новини- земя - земята  
 
 
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
земята
  човек
  космос
  биосфера
  земя
    -земята
    -водата
    -въздуха
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас
ЗА ЕЗОТЕРИЗМА В СЪВРЕМЕННАТА НАУКАзатвори
23.12.2002
Езотеризмът и науката би следвало да са явления в контрадикторна взаимовръзка – едното поради тайнствеността, а другото заради общодостъпния си характер и предназначение.

Ако посегнем към справочната литература, ще се убедим, че тя изобщо не обяснява езотеризъм и много оскъдно тълкува термина "езотеричен" като се отбелязва, че с него /от гр. "езотерикос"-вътрешен/ се означава идея, теория, предназначена само за посветени, разбираема само за специалисти" /"Философски речник" С. 1977 г./.

Езотеризмът съвпада с началото на културната история и по-специално с култово-религиозните практики Бих предложил по-разгърнато тълкуване на това социокултурно и в по-широк смисъл духовно явление. Езотеризмът е преди всичко особена форма на организация на социални общности и техните дейности.

Особеността на тази форма на организация се крие преди всичко в нейната тайнственост. Езотеричното познание е необичайно, с нетрадиционен характер и най-често от висок ранг, т.е. този тип знания се отнасят до непознати факти, явления и закономерности.

Такива знания не само разширяват познавателния хоризонт на тези, които ги притежават, но им осигуряват неимоверна власт и сила над другите, а следователно и възможност за злоупотреба с тях.

Затова автентичният езотеризъм на древността е изисквал от посветените, преди да получат достъп до висши знания, да бъдат обучени и да докажат, че са носители на висша нравственост.

Днес това превило е пренебрегнато и изглежда като забравен и ненужен архаизъм.

Езотеризмът съвпада с началото на културната история и по-специално с култово-религиозните практики, например почитането нa Хермес Трисмегист, Елевзинските мистерии...

Храмовете на Вавилон, Халдея, Египет се оформят като духовно-религиозни, лечебни и научни центрове. Жреците упражняват силно влияние и дори контролират светската власт. Жреческото съсловие се формира като затворено общество.

Така се стига до първото засекретяване на знания и създаването на езотерична система за подбор, обучение и посвещаване на избраниците в тях.

Тази традиция, зародила се в Месопотамия, през Близкия Изток и Египет достига до Средиземноморския културен ареал и се разпространява в Древна Гърция. За пример може да се посочи култовообредните тайнства на орфизма и неговото влияние върху Питагор и неговата школа. Съществуват достатъчно основания да се смята, че и Платон, силно повлиян от Питагор, е преподавал своето учение на две нива – екзотерично в прочутата Академия и езотерично, известно като "неписаното учение на Платон".

На въпроса езотеризмът съществува ли и под какви форми в съвременните обществени отношения, може да се даде положителен отговор. Съвременният му вид не съвпада с оригиналния първообраз. Изглежда е изгубил редица от традиционните си черти като мистичност, култово-мистериалната си обредност, обаятелната си загадъчност...

Но за сметка на това е силно рационализиран. Това, което запазва обаче от автентичната си природа, е секретността. Езотеризъм и тайна не са нито синоними, нито идентични понятия, но тайната си остава най-важната характеристика на неговата същност.

За жалост животът на съвременните общества е немислим без съществуването на тайната и тя така е умножила своите разновидности, че почти не остава социална сфера без нейно присъствие:

  • Държавна тайна
  • Военна тайна
  • Партийна тайна
  • Служебна тайна
  • Професионална тайна

Изглежда тайната принадлежи към онези "социални изобретения", без които социумът не може да съществува. Нещо повече, и днес тайната е един от най-мощните лостове за управление и манипулиране на обществото.

Но през последните десетилетия се появиха и безспорни данни, че обект на засекретяване са станали и важни научни знания и открития.

Този факт не може да не буди тревога сред научната общност, защото забулването в тайна е "визитната картичка" и "входната врата" към езотеризма.

Колкото и да са самоуверени авторите на различните видове тайни, засекретяването е човешка дейност и следователно пак хора са изнамерили начини за разбулване на тайните. Тази контрамярка вероятно е възникнала едновременно с въвеждането на тайните в обществения живот и от "памтивека" е известна под името шпионаж.

Класически си остават политическият, икономическият и военният шпионаж. През последните най-малко шестдесет години особена актуалност и важност придоби НАУЧНИЯТ ШПИОНАЖ.

Понастоящем може да се твърди, че тя не само доминира над останалите, но ги засенчва, получавайки приоритет над тях. Това може лесно да се обясни. Модерната развита наука в края на второто хилядолетие представлява най-голямото съкровище на човечеството, акумулирало в себе си фундаментални идеи, зашеметяващи постижения и неизброими приложения.

Научният шпионаж е стремеж към притежаването на високостойностна интелектуална собственост, авторски права, патенти, ноу-хау, високи технологии. Той дава възможности за глобална хегемония в планетарен мащаб.

Краят на Втората световна война слага началото не само на активен научен шпионаж, но и началото на интензивно засекретяване на върхови научни постижения. Веднага след края на войната САЩ осъществяват грандиозна програма по привличане на учени от цял свят, известна като проектът Пейпърклип.

От документи, които са разсекретени се знае, че чрез този проект страните победителки се обслужили с не толкова известни учени, инженери и медици от Германия и Япония, без обществеността да узнае нещо за това.

Тези лица, сред които и известният ракетен конструктор Вернер фон Браун, са прехвърлени в САЩ още преди процесите в Нюрнберг. Транспортирането е станало тайно през Хайделберг, независимо, че някои от тях са били военнопрестъпници. Англия и Съветският съюз също провеждат подобни мероприятия.

Първата индикация за засекретени постижения и тайни научни изследвания се свързва с феномена НЛО. Макар и фокус на езотеризма в съвременната наука, това е много сериозна, голяма и специална тема, от която съзнателно се абстрахирам.

Феноменът НЛО стана пусков механизъм и за учредяването ad hoc на множество неправителствени организации и изследователски групи от специалисти и любители. Тяхната дейност стана особено упорита след публикуването на 3 юли 1974г. в САЩ на "Закона за освобождаване за публикуване на информации" (FOIA: Freedom Of Information Act).

Обект на засекретяване на научни постижения, открития и патенти са предимно три научни сфери:

  • От областта на водещите фундаментални науки: физика, химия, биология и техните интердисциплинарни връзки: биофизика, биохимия, физикохимия, геофизика, метеорология...;
  • От областта на науки с приложен характер: когнитивна психология, психология на паранормални явления, медицински науки (главно неврофизиология, физиология на мозъка, психопатология, фармакология...), технически науки (авиация, летателни апарати с нетрадиционни двигатели, космическа техника, нови материали и технологии...);
  • Науки и знания, свързани с военното дело, отбраната, комуникациите и космическите изследвания.

Ето и няколко примера от тези области, демонстриращи секретни научни разработки и техните приложения:

Един от тях се отнася до електронни методи за контролиране на съзнанието и по-специално до психоелектричен метод, който би могъл да играе много голяма роля в тайни операции.

Както изглежда, учените на ЦРУ са разработили технология, която се нарича RHIC-EDOM(радио-хипнотичен интрацеребрален контрол за електронно разтваряне на паметта).

Тези техники са в състояние да предизвикват от разстояние хипнотични състояния на транс, да внушават заповеди или изцяло да изтриват паметта.

Физикът д-р Бърнард Истлънд, завършил Масачузетския институт по технологии и Колумбийския университет, в началото на 80-те години имал някои идеи, базиращи се на технологиите на Никола Тесла. Част от изследванията му били подкрепени от Агенцията за изследвания и напреднали отбранителни проекти.

Той патентовал дванадесет геофизически метода, които използват земната йоносфера за военни отбранителни цели и за геофизическа война.

Понастоящем тези 12 патента се изпробват в северната част на Аляска в рамките на изследователски военен проект. В него няколко милиарда вата енергия се излъчват фокусирано в йоносферата. Ако на стратегически места в атмосферата се съсредоточат такива големи енергии, може да се нарушат радиосъобщенията или да се разрушат модерните системи за управление на ракетите и самолетите.

Освен това може чрез изкуствена намеса в тези региони на атмосферата да се влияе на времето, като се променят скоростите на вятъра. Практически това дава възможност за изкуствено произвеждане на урагани над предварително избрани географски райони.

На основата на същите геофизични патенти на д-р Истлънд особен интерес за военните представлява произвеждането и разпространението на екстремни нискочестотни вълни в порядъка от 1 до 100 херца.

Тъй като те проникват дълбоко под земната повърхност или в морето, могат да се използват за комуникация с подводници или подземни военни съоръжения, за откриване на подземни военни бази на противника или да се използват за методи за мозъчен контрол.

Прокрадват се и данни, че тези вълни при определени условия създават гравитационни напрежения в сеизмичните и други архитектонични структури на земната кора, т.е. че те могат да предизвикат изкуствени земетресения.

По косвени пътища от изтеклата информация се преценява, че при засекретените научни изследвания и проекти науката е изпреварила с 15-20 години официалната или екзотеричната наука.

Това не е за учудване, тъй като финансирането на тайните научни изследвания върви по линия на "черните бюджети". Първият черен бюджет е въведен с проекта Манхатън– кодовото название на проекта за атомна бомба, по който в САЩ се е работило по време на Втората световна война.

Следващият черен бюджет вероятно е влязъл в сила през 1947г. след предполагаемото падане на НЛО при Розуел. Журналистът Тим Уейнър започва още през 1980г. да събира официални данни за американския отбранителен бюджет. Той установи, че при президента Роналд Рейгън черният бюджет нараства много и през 1989г. е поне $36 милиарда.

Убедителна илюстрация за реалността на тази цифра е дейността и финансирането на научните лаборатории на "Сандия" във военната база Албъкърк. В съобщения на пресата атомният физик Стантън Фридман дава сведение, че в лабораториите Сандия работят 8 600 души, от които 3 645 са професори. Общият бюджет на изследователската служба годишно е приблизително $1,2 милиарда.

Списание "Лайф" предложи списък на 100-те най-значими научни открития, станали през второто хилядолетие, разпределени по векове. Интересно е, че за първите 500 години (11-15 век) сумиран техният брой е само 21, докато за вторите 500г. (16-20 век) те са 79, т.е. четири пъти повече. Вярно е, че противно на очакванията 19 век, а не 20 в., е с най-много открития (32 срещу 20).

Ще бъдат ли в състояние историци, методолози и социолози на науката да си представят и прогнозират онова невъобразимо високо равнище на една наука, освободена от езотеризъм, чиито разсекретени научни открития и постижения биха тласнали неимоверно бързо нейното развитие.

Дано бъдното поколение от края на 21 век стане свидетел на подобно явление. Това е един от редките шансове и за моралната удовлетвореност на всички учени, и за хуманизма. Защото

наука, която не служи и не работи за благото на човечеството, е не благодат, а по-скоро проклятие.

Демокрит: Текстът е съкратена версия на "вместо заключение"-то от последната книга на философа от Института за философски изследвания към БАН ст.н.с. д-р Иван Ганев. Книгата "Въображение и рационалност" бихте могли да си набавите със сигурност в сградата на самия институт на бул. "П.Евтимий", зад спирката на тролеите в посока НДК...

Демокрит: Ако още сте тук, можете да ни подкрепите с покупка или поне с по клик...:

Холографската вселена - Десет години след публикуването й нейните възторжени почитатели и яростни отрицатели продължават ожесточено да спорят. Според физика от Лондонския университет Дейвид Бом и неврофизиолога от Станфордския университет Карл Прибрам. Според тях вселената е просто своего рода гигантска холограма, великолепно разработена до най-малките подробности илюзия, а ние самите сме също такива миниатюрни холограми, измъчвани от смехотворни страсти и амбиции призрачни образи, прожектирани от космическа киномашина...ТУК!

Научна и научно-популярна литература в Books.bg

Науката и технологиите - година по година
Откритията и изобретенията през XX век, които променят нашият живот... ТУК!

Една година в USA с J1 виза - Au Pair in America!
Прекарайте една година в американско семейство Създайте си нови приятелства и научете повече за САЩ. Насладете се на едномесечно вълнуващо пътуване Вижте как изглежда J1 виза!!!

Регистрация на Домейни - COM, NET, ORG, INFO, BIZ
Регистрирайте вашия домейн сега. Започнете да го управлявате веднага. Няма нужда от специални оторизации и изчакване. Вижте сами цените. Нека да печелим савместно.

Тези от вас, които имат сайтове, биха могли да се възползват от това:
Станете партньор на българските рекламодатели
1.Регистрирайте се в MyPartners.net, като партньор
2.Изберете си рекламодателска програма
3.Сложете линкове на вашия сайт
4.Печелете пари от трафика, клиентите и поръчките, които довеждате на рекламодателя

Автор: Иван Ганев ИФИ БАНзатвори


14.10. - Национален протест срещу строителния тероризъм и...
11.09.2006
На Иракли от два дни отново се строи!... На Иракли от два дни отново се строи! Докато не излезем по улиците, нашата интернет комуникация никого няма да смути достатъчно
Автор: WWFоще

Хомограф: Слушайте Вагнер за добър секс
05.09.2006
...6,5 млн. лв. за наука дава МОН на медицинските университети...Златна колесница изчезна от Синеморец; Над р.Тунгуска се е взривила комета; Болести от тропика настъпват към нас
Автор: BG медииоще

БеГраф: БАН не е развъдник на пенсионери
14.11.2005
Азис не заслужава астероид, а черна дупка или поне комета...Някои от изводите на автора, макар и да не са така оригинални както името му, са си чиста истина
Автор: Демокрит/Медииоще

Географ: На море през октомври, на ски от март
30.10.2005
На море през октомври... Нашият климат става като гръцкия, страната ни упорито се движи към тропично време, съобщиха географи и геофизици, обсъждайки промените в климата
Автор: Демокритоще

Хомограф: Едри бедра и закръглено дупе е здравословната женска фигура
16.10.2005
...традиционната телесна форма при жените... Водещото заглавие от докладите на картографите в зеленичкия звучи жизнеутвърждаващо на фона на повсеместната паника. Но само на пръв поглед
Автор: Демокритоще

ПОВРЕДИЛ СЕ Е РУСКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕН САТЕЛИТ
17.12.2003
Предавателите на единствения останал руски метеорологичен сателит са се повредили. Преди седмица Русия изстреля с ракета носител три военни комуникационни сателита от космическата станция в Байконур
Автор: BBC NEWSоще

ПИШАТ НОВА ЧЕРВЕНА КНИГА
15.12.2003
Грозна участ грози 35 вида змии на островите Галапагос... Червената книга на най-застрашените видове островни растения и животни за съжаление е отправна точка за нова червена книга на най-застрашените видове в света, съставяна от IUCN. В Хавай 85 вида растения, които не се срещат никъде другаде, са заплашени от унищожение
Автор: Демокритоще

ООН БИЕ ТРЕВОГА ЗА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ МАЙМУНИ
15.12.2003
Надали това са най-разпространените маймуни, но са зелени и набедени като предполагаем пръв източник на HIV-вируса на СПИН... Сега часовникът отброява една минута преди полунощ за четири от най-разпространените видове маймуни. Расте тревогата в ООН. Все по-настойчиво звучи молбата за 25 милиона долара - най-малкото, което сме длъжни да направим
Автор: BBC Newsоще

НАСА: СЛАБИТЕ МИКРОВЪЛНИ НЕ ВРЕДЯТ НА РАСТЕНИЯТА
15.12.2003
Ако бихме били германци в слънчева България...Учени от NASA откриха, че бъдещите сателитни системи, захранвани със слънчева енергия и проектирани да събират слънчева светлина, конвертирайки я в слаби микровълни, след което да ги изпращат към Земята, няма да са вредни за растенията
Автор: Bioscienceоще

МИНИКОПТЕР БЛЕСВА НА ШОУ ЗА РОБОТИ
15.12.2003
Очевидно това не е миникоптера...Това е роботът на Fujitsu, който се контролира от мобилен телефон. Той ще работи с електронните уреди в дома на собственика и ще следи за сигурността... Един от най-леките и най-малки роботи-хеликоптери е бил показан на Токийското изложение от компанията Seiko Epson. Има камера и може да лети в опасни райони
Автор: Демокритоще

КЛОНИРАХА ЛИ ЧОВЕК?
27.12.2002
За пръв път имаме възможността да видим самите себе си в огледалото на еволюцията Роди се първият клониран човек. Това научаваме от News.bg, които се позовават на разпространена от AFP информация. Световната агенция цитира изявление на лидери на религиозната секта Raelians. Новороденото е момиченце, което е точно копие на майка си – американска гражданка.
Автор: New Scientistоще


Предишните 12 новиниСледващите 12 новини

Copyright ©2004 Демокрит всички права запазени
(ползването на информация от сайта на Демокрит
се разрешава единствено с изричното упоменаване на democrit.com
като източник на информация)

 
Главна страница