посетител:     демокрит-новини  


  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
в с и ч к и     н о в и н и
  човек
  космос
  биосфера
  земя
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас
За отличниците и неудачниците затвори
11.11.2008

Lehem: В мрачното ми минало като адски неудачен възпитаник на Софийската математическа гимназия, откритието че Луи Пастьор е имал тройка по физика, беше тежък аргумент, който използвах в своя защита при всяка емоционална размяна на мнения с родителското тяло, съпътстваща подписването на добитата с кървава пот оценка в бележника ми.

...в крайна сметка никак не пропаднах (както вещаеха класните ми и простата логика)...

Фактът, че Айнщайн всъщност едва е вързал четворка по математика добави нов тежък аргумент към защитата ми, който обаче не ме спаси от последствията в деня, в който се прибрах вкъщи с три двойки по същия предмет.

Докато героите на деня печелеха шах турнири, аз предпочитах да играя билярд [сещате се, онази игра с топките…;) ] и това, че в крайна сметка никак не пропаднах (както вещаеха класните ми и простата логика) ме наведе на мисълта, че най-вероятно има нещо което поставя нас, неудачниците, наравно с отличниците в състезанието по оцеляване и дори една крачка напред.

Идеята за емоционалната интелигентност се появява за пръв път още в ранните трудове на Дарвин във връзка със значението на изразяването на емоциите за оцеляването и за адаптацията.

...Айнщайн всъщност едва е вързал четворка по математика...

През първото десетилетие на 20-ти век, въпреки че традиционните определения за интелигентност придават особено значение на когнитивни аспекти като памет и решение на задача, някои влиятелни изследователи в областта на интелигентността започват да признават важността на некогнитивния аспект.

За разлика от концепцията за коефициента за интелигентност (IQ) , която има около 100-годишна история, теорията за емоционалната интелигентност е сравнително млада.

Емоционална интелигентност (EQ) - това са
способностите,
убежденията
и ценностите, които помагат на индивида да реализира визията и целите си.

Групирани са в 4 направления:

  • самоосъзнаване - способността да се разбират собствените емоции, силни и слаби страни;
  • самоуправление - управлението на собственото поведение;
  • социално осъзнаване - разбиране на чувствата и поведението на други хора (защо те постъпват по определен начин);
  • управление на отношенията - способностите да се получават резултати от други хора и да се постигат лични цели.

Развитието на това направление започва психологът от Харвардския университет – Х. Гарднър, през 80-те години на миналия век.

През 1975 г. в книгата си Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences той тръгва от любопитни практически въпроси:
защо студентите с най-високи резултати на
SAT при постъпването са в университета не се развиват най-добре в следването си и защо не постигат най-впечатляващите успехи в професията и в живота след завършване на образованието си.

Гарднър въвежда понятието 'спектър на интелигентността', която включва различни полета:

•  вербална съставка

•  математико-логически наклонности

•  пространствено мислене

•  кинестетически способности

•  музикалност

•  умения за междуличностно общуване (интерперсонална интелигентност)

•  интрапсихичен капацитет (вътрешно задоволство, хармония между начин на съществуване и психическо състояние)

Интрапсихичен капацитет: вътрешно задоволство, хармония между начин на съществуване и психическо състояние...

Последната съставка в спектъра се разглежда от някои психолози като най-важното човешко психологическо и житейско умение, изразяващо се в „способността да намираш утеха”.

Между понятията ефективно и рационално вече не се поставя знак за равенство. Интелектуалните способности не са единствените, които имат значение за добрата професионална реализация. В организациите, в труда и в деловата сфера все по-силно се изтъква ролята на емоциите и емоционалните умения.

Някои автори считат, че „традиционната” интелигентност допринася само с 20% за успеха на човека.

Ако приемем, че в стратегията за разрешаване на проблем има три стъпки:

•  описание на проблема, или събиране на факти;

•  решаване на проблема, или предлагане на теоретично решение на основа на фактите;

•  приложение на решението, или откриване на начин да приложим избраното решение на практика;

то първите две стъпки са свързани с логическото мислене, а третата стъпка изисква повече емоционална интелигентност.

Списание “Форчън”, заедно с най-голямата консултантска фирма в областта на човешките ресурси и аутсорсинг - “Хюит”, са направили проучване на методите, с които световните компании развиват лидери и кои от тях го правят най-добре.

Резултатът е класация на фирми, на които останалите завиждат - световните “академични компании”, отгледали бъдещите ръководители на големи корпорации.

На второ място в тази класация се намира гигантът „Проктър и Гембъл”, (с мотото: ”Назначаваме според емоционалната интелигентност.”), който е създал поколения лидери с “личен подход”.

Избират се хора с разнообразен опит в лидерски позиции - от председатели на клубове по дебати, до ръководители на църковни хорове. За да помогне на служителите си да развият своите силни страни, P&G организира специални програми.

Изпълнителният директор на “Дженеръл електрик” Джеф Имелт излиза от “Проктър и Гембъл”, в чиято школа са се оформили
бъдещият изпълнителен директор на “Майкрософт” Стив Балмър,
директорката на “eBay” Мег Уитман,
основателят на AOL Стив Кейс.

Развитието на идеите за емоционалната интелигентност е достигнало до общоприеманата и практически значима теза, че
емоционалните способности също могат да се усвояват и развиват, както и интелектуалните способности
.

В психологическата наука днес се разглежда като предразсъдък разбирането, че емоционалните способности са в по-голяма степен биологически предопределени и изцяло програмирани от ранната детска възраст.
Всъщност емоциите подлежат на непрекъснато развитие, което именно ги прави „интелигентни”
.

...как да се активира способността за утеха на деловия човек?!...

Теориите за EQ се използват като теоретична база за програми за превантивно обучение в емоционална и комуникативна компетентност. В тези програми специално се акцентира върху важния проблем: как да се активира способността за утеха на деловия човек?
Може ли човек да противодейства на депресивните състояния и на другите емоционални дразнители, активиращи се в организационна и трудова среда?

По време на обучението си под ръководството на треньори-психолози, курсистите придобиват знания и умения, които им помагат:

•  да опознаят и управляват емоциите си;

•  да променят нагласите си;

•  да придобият положителна самооценка и гъвкавост на Его-то;

•  да се справят със стреса, тревожността и гнева;

•  да се освободят от миналото;

•  да се освободят от предразсъдъците и „грешните” истини;

•  да изготвят и прилагат стратегии за промяна;

•  да се самоконтролират;

•  да общуват словесно;

•  да мислят позитивно;

•  да творят.

 

Lehem: Така се изрази мой приятел преди време:
"Най-много се възхищавам на Рене Декарт. Направо невероятно – какъв голям плЕйБой е бил и едновременно с това – блестящ философ.
Как го е измислил това за противопоставянето на духа и материята!”

В крайна сметка умението да се живее е това, което ни е най-нужно, за да успеем да се реализираме в личния и професионалния си живот.

 

Автор: Lehemзатвори

Нощ на учените 2009 Star Night
25.09.2009
Нощ на учените 2009 Star Night...Нощта на 25.09. за пета поредна година в Европа е на учени, но и на младите, за които сега тя е само магия
Автор: Демокритоще

Гледайте днес: Нощта на прилепите във Водната кула
25.09.2009
Нощта на прилепите във Водната кула!..."Ева Бехщайн" е театрална инсталация с научно-популярен фокус, която разказва за живота и обществото на една забележителна прилепка от вида Myotis bechsteinii
Автор: Демокрит&36 маймуниоще

CaféSci: Наистина ли имаме очи на тила?
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...На 25 септември в Пловдив, един истински учен-детектив ще ни запознае със загадката на дългия път на зрителната информация
Автор: Green Democritоще

CaféSci: Машината на времето съществува
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...В Нощта на учените на 25.09. в София един феймлабър ще ви запознае с проекта си за изкуствен интелект
Автор: Демокритоще

CaféSci: ...и краят на света през 2012 г.
24.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...В Нощта на учените на 25.09. в София астрономът Валери Голев ще разсее с телескоп псевдонаучните ни кошмари
Автор: Демокритоще

CaféSci: The Fascination of Mobile Communications
19.09.2009
Café Scientifique предлага приятна атмосфера, предразполагаща ни да говорим за провокиращите мисълта събития в науката. Това се случва в кафенета, барове и ресторанти, далеч от академичните сгради...Заповядайте с изключени мобилни да се питаме с проф. Бонек Is there humanity without communication?
Автор: Демокритоще

Зеления: Прабаба ми е fat-алната жена
25.11.2008
...Прабаба ми е fat-алната жена...Никотиновият рецептор е на 3 млрд.?; Защо 'Хем сърби, хем боли'?; Жени по подразбиране; Да направим мозък от зъб
Автор: Green Democritоще

Там, където слънце не огрява
20.11.2008
...Мумията на вожда сякаш е потекла по площада...Къде ли? Ами в моя квартал – триъгълника "Коньовица", "Ючбунар" и "Банишора". За стара София тези три махали са като Бронкс, Бруклин и Харлем за Ню Йорк
Автор: Lehemоще

Големият адронен колайдер – очаквания и реалности
12.11.2008
...с помощта на ГАК ще видим Вселената, такава каквато е била в първата секунда от нейното съществуване...Доц. Литов: Стартът на ГАК предизвика небивал интерес. Бяха направени множество спекулативни изказвания както от хора, свързани с научните среди, така и от псевдоучени, които доведоха до масова психоза и прогнози за унищожаване на Земята
Автор: Сп. НАУКАоще

ФА: За философията, сърбежа и мухобойката
09.11.2008
За какво да пием мляко от кокошка, като няма мухобойка...Демокрацията не може да бъде дори вагинален, а само епидермален сърбеж; геният зависи от сухия въздух и чистото небе; Две мухи се карали коя да е по средата
Автор: Демокритоще

На 17-ти: Стипендии на Хумболтовата фондация
08.11.2008
...готов за download!...Канят се: млади научни работници и докторанти, научни ръководители, ръководители на научни звена, Хумболтови стипендианти
Автор: СУБоще


 Следващите 12 новини

Copyright ©2004 Демокрит всички права запазени
(ползването на информация от сайта на Демокрит
се разрешава единствено с изричното упоменаване на democrit.com
като източник на информация)

 
 
 
Главна страница