посетител:   демокрит-новини от архива  
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
Н О В И Н И    О Т    А Р Х И В А
  човек
  космос
  биосфера
  земя
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас

ИНОВАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ЧЕХИЯ
06.08.2003
Предстои в България да се разкрият до 6 високотехнологични бизнес инкубатора. Опитът на Чешката република в тази област вероятно ще представлява интерес за българските фирми, които ще кандидатстват за работа там, допуска инж. Митев
Автор: инж. Койчо Митевоще

6РП - ОПТИМИЗЪМ И РЕАЛНОСТ
06.08.2003
Известно е, че европейските страни не са много активни по отношение както на отваряне на националните си програми, така и на участието им в тези на другите страни. Но ако те не се обединят... Европа е втората световна научна сила след САЩ. Тя предоставя две трети от научните публикации на света, но когато научните знания трябва да намерят място на пазара или да се впишат в иновативна среда
Автор: сп. НАУКАоще

 
 
Главна страница