посетител:   демокрит-новини от архива  
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
Н О В И Н И    О Т    А Р Х И В А
  човек
  космос
  биосфера
  земя
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас

ОТ ДНЕС, ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА НАУКАТА
02.11.2003
Науката за наноразмерните материали 
се занимава с уникалните свойства на нискоразмерните частици Националният координатор на приоритетна тема 3 Нанонаука и нанотехнологии към Шеста рамкова програма на ЕС доц. д-р Ана Пройкова ви кани:
Автор: Democritоще

 
 
Главна страница