посетител:   демокрит-новини от архива  
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
Н О В И Н И    О Т    А Р Х И В А
  човек
  космос
  биосфера
  земя
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас

КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА
16.10.2003
Хората дължат меките климатични условия, в които техните прадеди са се развивали, на малки морски организми... Трима учени, включително и изследовател от Lawrence Livermore National Laboratory, откриха че хората дължат меките климатични условия, в които техните прадеди са се развивали, на малки морски организми с черупка и скелет, изградени от калциев карбонат
Автор: Bioscienceоще

 
 
Главна страница